Aigiri Nandini Lyrics – Rajalakshmee Sanjay | Adi Sankaracharya

Read Aigiri Nandini Lyrics Song by Rajalakshmee Sanjay. This is very likely song from the million of people. The Composer of this new Sanskrit Song is Traditional and Lyrics Pinned by Adi Sankaracharya. Here i have written Aigiri Nandini Lyrics in English font with Details.

aigiri-nandini-lyrics-1489138

Title: Aigiri Nandini Lyrics
Singer: Rajalakshmee Sanjay
Composer: Traditional
Sound Engineer: Mayur Bakshi
Producer: Rajjat barjatya
Lyrics: Adi Sankaracharya

Aigiri Nandini Lyrics

Ayi giri nandini nandhitha ‘medhini Viswa vinodhini nandanuthe Girivara ‘vindhya sirodhi nivasini Vishnu Vilasini Jishnu nuthe Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini Bhoori kudumbini ‘bhoori kruthe Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya ‘Kapardini Shaila Suthe

Suravara varshini durdara darshini Durmukhamarshani harsha rathe Tribhuvana poshini ‘Sankara thoshini Kilbisisha moshini ghosha rathe Danuja niroshini Dithisutha roshini Durmatha’ soshini Sindhu suthe Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila ‘Suthe

Ayi Jagadambha Madambha Kadambha Vana priya vasini Hasarathe Shikhari siromani thunga Himalaya Srunga ‘nijalaya madhyagathe Madhu Madure Mdhukaitabha banjini Kaitabha banjini rasa rathe Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila ‘Suthe

Ayi satha kanda vikanditha runda Vithunditha shunda Gajathipathe Ripu Gaja ganda Vidhaarana chanda Paraakrama ‘shunda mrugathipathe Nija bhuja danda nipaathitha khanda Vipaathitha munda bhatathipathe Jaya Jaya He Mahishasura ‘Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha Durdhara nirjjara ‘shakthi bruthe Chathura vicharadureena maha shiva Duthatkrutha pramadhipathe Duritha Dureeha dhurasaya durmathi Dhanava’ dhutha kruithaanthamathe Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila ‘Suthe.

Ayi saranagatha vairi vadhuvara Veera varaa bhaya dhayakare Tribhuvana ‘masthaka soola virodhi Sirodhi krithamala shoolakare Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa Mukharikruthatigmakare Jaya Jaya He Mahishasura’ Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha Dhoomra vilochana Dhoomra sathe Samara vishoshitha sonitha’ bheeja Samudhbhava sonitha bheejalathe Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava Tarpitha bhootha pisacha rathe Jaya Jaya ‘He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Dhanu ranushanga rana kshana sanga Parisphuradanga natath katake Kanaka pishanga brushathka ‘nishanga Rasadbhata shrunga hatavatuke Kritha chaturanga bala kshithirangakadath Bahuranga ratadhpatuke Jaya Jaya He’ Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nritya Rate Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja ‘Nemita Prema Bhare Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late Jaya Jaya He’ Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda Parastuti tatpara ‘vishvanute Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura Sinjitha mohitha bhootha pathe Nadintha nataartha nadi nada nayaka Naditha ‘natya sugaanarathe Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi sumana sumana Sumana sumanohara kanthiyuthe Sritha rajani rajani ‘rajani Rajaneekaravakthra vruthe Sunayana vibhramarabhrama Bhramarabrahmaradhipadhe Jaya Jaya He’ Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Sahitha maha hava mallama hallika Mallitharallaka mallarathe Virachithavallika pallika ‘mallika billika Bhillika varga Vruthe Sithakruthapulli samulla sitharuna Thallaja pallava sallalithe Jaya Jaya He’ Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Avirala ganda kalatha mada medura Matha matanga rajapathe Tribhuvana bhooshana ‘bhootha kalanidhi Roopa payonidhi raja suthe Ayi suda thijjana lalasa manasa Mohana manmatha raja suthe Jaya Jaya He’ Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kamala ‘dalaamala komala kanthi Kala kalithaamala bala lathe Sakala vilasa Kala nilayakrama Keli chalathkala ‘hamsa kule Alikula sankula kuvalaya mandala Mauli miladh bhakulalikule Jaya Jaya He Mahishasura ‘Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kara murali rava veejitha koojitha Lajjitha kokila manjumathe Militha pulinda ‘manohara kunchitha Ranchitha shaila nikunjakathe Nija guna bhootha maha sabari gana Sathguna sambrutha kelithale Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini ‘Shaila Suthe

Kati thata peetha dukoola vichithra Mayuka thiraskrutha Chandra ruche Pranatha suraasura’ mouli mani sphura Damsula sannka Chandra ruche Jitha kanakachala maulipadorjitha Nirbhara kunjara ‘kumbhakuche Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika Sarakaraika nuthe Krutha sutha tharaka sangaratharaka Sangaratharaka ‘soonu suthe Suratha Samadhi samana Samadhi Samadhi Samadhi sujatharathe Jaya Jaya’ He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi yo anudhinam sa shive Ayi kamale ‘kamala nilaye kamala nilaya Sa katham na bhaveth Thava padameva ‘param ithi Anusheelayatho mama kim na shive Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kanakala sathkala sindhu jalairanu Sinjinuthe guna ranga bhuvam Bhajathi sa kim na ‘Shachi kucha kumbha Thati pari rambha sukhanubhavam Thava charanam saranam kara vani Nataamaravaaninivasi shivam Jaya Jaya He Mahishasura’ Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam Sakalayananu kulayathe Kimu puruhootha’ pureendu mukhi Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe Mama’ thu matham shivanama dhane Bhavathi krupaya kimu na kriyathe Jaya Jaya He Mahishasura ‘Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva Thvaya bhavthavyam ume Ayi jagatho’ janani kripayaa asi thatha anumithasi ‘rathe Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha durutha pamapakarute Jaya Jaya He Mahishasura ‘Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Aigiri Nandini Lyrics Song

hqdefault-2997620

Other Lyrics